Utm DihatiKu

Powered by Blogger.
RSS

Friday, July 23, 2010

reka bentuk bandar dan senibina


Reka bentuk bandar memberi tumpuan terhadap aspek-aspek fungsi dan estetika alam bina sesebuah Bandar Raya. Faktor estetika yang pada tradisinya mendapat perhatian reka bentuk bandar akan lebih bermakna apabila digandingkan dengan pertimbangan pertimbangan lain bagi mewujudkan persekitaran yang berpandangan nyaman, mudah, selesa dan dapat membangkitkan rasa ketempatan, kebanggaan dan kekitaan. Usaha-usaha dan aktiviti reka bentuk bandar boleh menjurus kepada pembentukan satu rangka kerja dasar dan garis panduan yang boleh mewujudkan persekitaran hidup yang diingini dan imej serta identiti bandar raya yang sewajarnya.

Sebelum kita bincangkan tajuk ini pendekatan yang dibuat bagi menimbulkan rase penghayatan dalam konteks reka bentuk bandar di malaysia.apakah senario yang berlaku kepada perubahan imej pembandaran selepas mengalami perubahan kemajuan teknologi,arus permodenan yang berterusan..